Machynlleth, Powys
© Machynlleth and District Civic Society,
Cymdeithas Ddinesig Machynlleth a'r Cylch, 2010